SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NET METERING (Phát điện thừa lên lưới) & GROSS METERING (Phát tổng điện lên lưới)

Việc tạo ra điện ngày nay dễ dàng hơn bao giờ hết. Chi phí lắp đặt giảm đáng kể từ thập kỷ trước và đồng thời nhận được nhiều sự khuyến khích từ chính phủ về việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Việc tạo ra điện ngày nay dễ dàng hơn bao giờ hết. Chi phí lắp đặt giảm đáng kể từ thập kỷ trước và đồng thời nhận được nhiều sự khuyến khích từ chính phủ về việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Do việc lưu trữ điện là tốn kém và khá bất khả thi đối với quy mô lớn như các tòa nhà thương mại và công nghiệp, hệ thống PV thường được kết nối với lưới điện quốc gia để có thể xuất phần dư hòa vào lưới điện và nếu thiếu hụt thì lấy điện lại từ lưới điện. Lấy một ví dụ cho một ngôi nhà nhỏ như sau:

Vào ban ngày, hệ thống của bạn tạo ra 10 đơn vị điện (kwh), bạn chỉ tiêu thụ 8 đơn vị để cung cấp cho các thiết bị trong nhà. Ở đây, bạn có thể chọn để sự lãng phí diễn ra hoặc lưu trữ nó trong hệ thống pin dự phòng để sử dụng sau hoặc chọn phương án hòa lưới điện quốc gia. Khi đêm đến, hệ thống điện áp mái không hoạt động do thiếu ánh nắng mặt trời, lần này bạn có thể sử dụng điện đã được lưu trữ (2 đơn vị điện) từ hệ thống lưu trữ dự phòng (nếu có) hoặc từ lưới điện hoặc cả hai. Giả sử bạn không có pin để lưu trữ, vậy bạn đã nạp 2 đơn vị dư thừa vào lưới điện, do đó hóa đơn của bạn sẽ bằng với lượng điện bạn tiêu thụ vào ban đêm trừ đi 2 đơn vị đó.

Phát điện thừa lên lưới ( NET METERING )
Phát điện thừa lên lưới được hiểu là sự khấu trừ từ tổng lượng điện hòa lưới với tổng lượng điện tiêu thụ trong một khoảng thời gian cố định. Sự điều chỉnh hay “quyết toán” điện có thể được thực hiện theo chu kỳ hàng năm hoặc theo các điều khoản thanh toán trong thỏa thuận PPA. Thông thường, hệ thống sẽ lắp đặt đồng hồ đo hai chiều để đo lượng điện tiêu thụ hoặc điện hòa lưới.

Phát tổng điện lên lưới (GROSS METERING)
Phát tổng điện lên lưới là phương án sản xuất điện NLMT và hòa lưới hoàn toàn vào lưới điện Quốc Gia. Người tiêu dùng được trả theo Biểu giá điện cho tổng số đơn vị năng lượng được tạo ra từ hệ thống PV và xuất ra lưới. Bạn sẽ có hai loại hóa đơn. Một hóa đơn là điện bạn tiêu thụ từ lưới điện mà bạn sẽ trả với giá bán lẻ bình thường. Hóa đơn khác là tổng tiền điện bạn bơm vào lưới điện quốc gia mà bạn sẽ được trả theo tỷ lệ biểu giá điện hỗ trợ (FIT).
Giờ thì bạn thắc mắc sự lưa chọn nào là tốt hơn trong khía cạnh tài chính. Dù bạn chọn cách nào, bạn vẫn sẽ phải ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với công ty điện quốc gia, không được phép thay đổi trong thời gian hợp đồng. Với phương án Phát Điện Thừa Lên Lưới, lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào hóa đơn tiền điện tiết kiệm, có nghĩa là bạn sẽ tiết kiệm nhiều hơn khi giá điện tăng. Đối với Phát Điện Tổng Lên Lưới thì vì giá mua điện theo biểu giá FIT được cố định trong hợp đồng PPA 20 năm, năng suất có thể giảm dần từ năm thứ 10 dẫn đến dòng tiền thu được từ việc bán điện giảm trong tương lai trong khi giá bán lẻ điện có thể tăng lên hàng năm và hóa đơn của bạn cũng tăng theo.
Việc hiểu hai khái niệm trên là điều quan trọng để bạn có những quyết định thật sáng suốt. 

0988 788 182